Curriculum Vitae

Werkervaring

Stichting Philomela – Projectleider (freelance)
April 2019 – heden

 • Het organiseren van klassieke concerten
 • Fondsen- en sponsorwerving
 • Subsidie aanvragen
 • PR
 • Aansturen vrijwilligers
 • Assisteren zakelijk leider

Onze Joost – Marketing/Communicatie & Organisatie opleidingen
November 2018 – Mei 2020 (niet verlengd i.v.m. Corona)

 • Bijhouden content website
 • Design en content nieuwsbrieven
 • Social media marketing
 • Automatic email marketing
 • Automatiseringsprocessen
 • Planning en organisatie opleidingen en trainingen
 • Uitbreiden opleidingsaanbod
 • Organisatie evenementen
 • Verwerking examenuitslagen
 • Begeleiding EVC trajecten

Stichting Ludo Cultureel Centrum – Programma Coördinator
Juli 2018 – Oktober 2018

 • Programmering cultureel jaarprogramma in samenwerking met zakelijk leider
 • Organisatie evenementen
 • Werving en selectie vrijwilligers en stagiaires
 • Werkvoorbereiding en aansturing vrijwilligers, stagiairs en freelancers
 • Marketing en promotie van activiteiten
 • Netwerkafspraken
 • Opzetten boekhoudsysteem
 • Onderhouden van contacten met betrokken partners in samenwerking met zakelijk leider
 • Ondersteuning en werkvoorbereiding m.b.t. subsidie aanvragen


Geert Groote School II – Cultuur Coördinator

December 2017 – heden

 • Plannen en organiseren van culturele uitjes voor de basisschool klassen
 • Budgetbeheer
 • Opstellen cultuurbeleid
 • Contactpersoon leerkrachten, ouders, directie en culturele instellingen.

Cultureel Centrum Bij Eef op IJburg – Oprichtster 
Januari 2017 – Augustus 2018

 • Programmering activiteiten
 • Coördinatie docenten en aansturing stagiairs
 • Marketing
 • (Financiële) administratie
 • Organisatie evenementen

Stichting Leerorkest Amsterdam  | Viooldocent
2010 – 2016

 • Viooldocente (groepslessen en dirigeren strijkersrepetities)
 • Via het leerorkest heb ik vele trainingen gevolgd in het omgaan met kinderen met een rugzakje 

Vioolstudio  –  Viooldocente & Founder
2009 – heden

 • Marketing, boekhouding, leerlingen administratie
 • Dagelijkse leiding freelance docenten en stagiaires, marketing
 • Organisatie evenementen, concerten en masterclasses – zie Projecten >>>
 • Projecten op basisscholen

Muziekschool Vianen
2010 – 2012
Viooldocente – Individuele lessen

Muziekschool Rhenen
2010 – 2011
Viooldocente – Individuele lessen

Podiumervaring
2005 – heden

Als violiste heb ik in en met diverse orkesten, ensembles, bands, artiesten, opdrachtgevers en theaterproducties gespeeld zoals het USKO, Crea, Amuse, Utrechts Filmorkest, R.A.T.T.I., Marock & Roll, Sylvia Houtzager, Bosch Films en het Butterfly Trio. Zie Projecten >>>

Opleidingen en cursussen

Music Mind Games – Teacher Training I
Mei 2015

De Music Mind Games is een methode bestaande uit ca. 300 spelletjes waarmee kinderen (vanaf 2 jaar) en volwassenen door middel van competitieve en coöperatieve groepsspelletjes worden getraind in muziektheorie, solfège en ritmes.

Pro Music Training – Compositie / Songwriting / Arrangeren
2013 -2014

Componeren, arrangeren, improviseren, songwriting. Beroepsopleiding waarin deze vaardigheden intensief zijn ontwikkeld.

Geweldloze Communcatie  (Non Violent Communication)
2012

Training in het empathisch communiceren volgens het gedachtegoed van Marshall Rosenberg.  

Muziek aan de Basis – Codarts/Gehrels
2010

Post-HBO opleiding in het geven van lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) aan kinderen. Speciaal gericht op groepen in het basisonderwijs. Lesstof o.a.: zingen, bewegen op muziek, muziek (leren) maken, muziektheorie aanleren.

Basistechniek Viool I – HKU
2009 -2010

Post-HBO cursus voor viooldocenten in de opbouw van viooltechniek bij beginners en het verbeteren van de basistechniek bij gevorderde viool leerlingen.

Minor Kunst & Zaken  – Kunstacademie Den Haag
2008 – 2009

Minor in zakelijke en ondernemersvaardigheden op het gebied van kunst. O.a. het schrijven van een marketingplan, begroting, boekhouding, e.d.

Vrije Muziek Akademie (VMA)  
2005 – 2007

Antroposofisch Conservatorium met hoofdvak viool. Overige vakken, o.a.: piano, zang, koor, ensemble, solfège, muziektheorie, muziekanalyse, muziekgeschiedenis, ontwikkelingspsychologie, filosofie, pedagogiek, ensemble, antroposofische vakken.

Software skills

 • Office pakket: Word, Excel, Powerpoint, Outlook
 • Projectmanagement tools: Monday, Asana
 • Marketing/communicatie software: Mailchimp, Hootsuite, WordPress
 • Social media: Facebook, Instagram, LinkedIn
 • Google (o.a. Adwords)

Referenties

In verband met de privacy wetgeving kan ik hier geen namen en telefoonnummers vermelden, maar op aanvraag is het zeker mogelijk om goede referenties te verstrekken.

Hobby’s

Salsa dansen, viool spelen, vriendinnen, yoga en reizen.